[GTranslate]

De vijf elementen van een onrechtmatige daad

Wist je dat een onrechtmatige daad vijf elementen kent waaraan moet zijn voldaan om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding? Volgens artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is hij die tegenover een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend verplicht de schade die de ander hierdoor lijdt, te vergoeden. De […]

Jurist of advocaat, wat zijn de verschillen?

Wat is het verschil tussen een advocaat en een jurist? In de meeste gevallen is het voor een klant onduidelijk wat het verschil is tussen een advocaat en een jurist. Men denkt dat je advocaat bent op het moment dat je een masterdiploma rechtsgeleerd succesvol hebt behaald. In deze blog zal ik meer duidelijkheid geven […]

Naturalisatie

Door middel van naturalisatie kun je als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Wanneer kom je hiervoor in aanmerking? Als u in Nederland woonachtig bent met een geldige verblijfsvergunning. Als u in Nederland woonachtig bent als burger van de Unie. Dit houdt in dat u de nationaliteit van een EU, EER land of van Zwitserland heeft. […]

Hoe verloopt een bezwaarprocedure?

In deze blog zal ik u meer uitleg geven over de bezwaarprocedure. Daarbij zal ik extra aandacht besteden aan de daarbij geldende voorwaarden en de procedure die gevolgd moet worden. Wat is een bezwaarprocedure? Een bezwaarprocedure is een procedure waarbij een belanghebbende een bezwaar aantekent tegen een bepaalde beslissing van een bestuur. Een bezwaarprocedure is […]

Aanhouden en staande houden, wat is het verschil?

De termen aanhouden en staande houden lijken op het eerste oog misschien op elkaar, maar hebben ieder een andere (juridische) betekenis. Ik zal hieronder de twee begrippen en dus het verschil uitleggen. Wanneer een politieagent (ook wel een opsporingsambtenaar genoemd) constateert dat u een strafbaar feit heeft gepleegd waarvoor hij een boete wil geven, dan […]

Een eenmanszaak of een bv voor je onderneming?

Een bedrijf starten kan spannend zijn. Bij het opstarten van een bedrijf heb je de keuze tussen verschillende ondernemingsvormen. Voor je een keuze hierin maakt ga je na welke rechtsvorm het beste past bij jouw onderneming. Daarbij is het verstandig om te kiezen voor een rechtsvorm waarbij je zoveel mogelijk ondernemersrisico beperkt en niet veel […]

Wat zijn mijn rechten als mijn verhuurder niet overgaat tot reparatie?

Huurrecht; rechten en verplichtingen “Alles is te huur” is een niet gelogen uitspraak binnen de huidige samenleving. (Bijna) alles is te huur. Binnen ons rechtssysteem is de huurovereenkomst een bijzondere type overeenkomst. In deze blog zet ik uiteen wat een huurovereenkomst is. Welke rechten vloeien er voort uit een huurovereenkomst? Welke verplichtingen rusten op partijen […]

De vaststellingsovereenkomst

Veel mensen krijgen in hun leven een keer te maken met een vaststellingsovereenkomst. Maar wat is dat nou precies en misschien nog wel belangrijker: waar moet zo’n overeenkomst aan voldoen? Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen u en uw werkgever waarmee vrijwillig, met wederzijds goed vinden, uw dienstverband kan worden beëindigd. In deze overeenkomst legt […]

Wanprestatie, nakoming en schadevergoeding

Wanneer u schade heeft geleden door een ander kunt u soms schadevergoeding eisen. Hoe zit het precies? Aan welke eisen moet er voldaan zijn voor een geslaagd beroep op schadevergoeding? Hoe hoog is het schadevergoedingsbedrag?  In dit artikel legt Dependable je uit hoe het zit! Allereerst moet er een grondslag zijn voor schadevergoeding. In het […]

Ontslag op staande voet: wat nu?

Ontslag op staande voet kan vervelende situaties met zich meebrengen. Als je bent ontslagen op staande voet houdt dit in dat je onmiddellijk niet meer mag werken en ook geen recht hebt op loon. Daarnaast kan dit effect hebben op verschillende soorten uitkeringen. Je hebt bijvoorbeeld geen recht op WW-uitkering als je op staande voet […]