[GTranslate]

De vaststellingsovereenkomst

sebastian-herrmann-6jAq8MkbULo-unsplash

Veel mensen krijgen in hun leven een keer te maken met een vaststellingsovereenkomst. Maar wat is dat nou precies en misschien nog wel belangrijker: waar moet zo’n overeenkomst aan voldoen?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen u en uw werkgever waarmee vrijwillig, met wederzijds goed vinden, uw dienstverband kan worden beëindigd. In deze overeenkomst legt u de onderling gemaakte afspraken vast waaronder uw dienstverband wordt beëindigd. Om deze reden wordt een vaststellingsovereenkomst ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

In een vaststellingsovereenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

Inleiding
De vaststellingsovereenkomst zal beginnen met de overwegingen en achtergronden die tot de overeenkomst hebben geleid. Meestal wordt hierin opgenomen dat er verschil van inzicht is of dat de functie vervalt. Dit is van belang voor een eventuele WW-uitkering (zie eveneens hieronder).

Einddatum
Er wordt aangegeven per wanneer de werknemer uit dienst zal treden. Het is van belang dat de opzegtermijn hierbij in acht wordt genomen. Een eventuele latere einddatum is wel mogelijk.

Vrijstelling van werk
Werknemer en werkgever kunnen afspraken maken over de werkzaamheden tot aan de beëindigingsdatum. Het komt vaak voor dat de werknemer vrijstelling van werk krijgt met
behoudt van loon.

Eindafrekening
De werkgever zal binnen een maand na de beëindigingsdatum de eindafrekening voldoen. Hier valt het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering onder.

Ontslagvergoeding/ Transitievergoeding
De werkgever en werknemer kunnen in overleg een ontslagvergoeding vaststellen. Indien een werknemer ontslagen wordt heeft hij/zij recht op een transitievergoeding. Dit is niet het geval bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, maar hierover kunt u onderhandelen.

Concurrentie- en relatiebeding
In veel arbeidsovereenkomsten staat een concurrentie en/of relatiebeding opgenomen. In een vaststellingsovereenkomst kunt u afspreken dat deze vervalt.

Opleidingskosten
Als de werkgever opleidingskosten voor een werknemer heeft betaald is het gebruikelijk dat er in de arbeidsovereenkomst aanvullende afspraken staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de bepaling dat een werknemer de opleidingskosten dient terug te betalen als hij of zij binnen twee jaar uit dienst treedt. Hier kan van worden afgeweken in de vaststellingsovereenkomst.

Positief getuigschrift
Er kan worden afgesproken dat de werkgever een positief getuigschrift zal opstellen. Dit is een brief waarin de werkgever schrijft hoe lang de werknemer in dienst is geweest, welk
werk er is verricht en hoe de werknemer dit deed. Dit kan bijdrage aan het vinden van een
nieuwe baan.

Bedenktermijn
De werknemer heeft recht op een bedenktijd van 14 dagen. Mocht de werknemer binnen deze dagen toch van de getekende vaststellingsovereenkomst af willen dan kan dat. De werknemer dient dit per aangetekende post aan de werkgever kenbaar te maken. Indien er geen bedenktijd staat opgenomen in de vaststellingsovereenkomst dan heeft de werknemer 21 dagen bedenktijd.

Overige onderwerpen
Elk ander onderwerp kan worden besproken en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Denk daarbij aan afspraken omtrent een eventuele leaseauto of
pensioenopbouw. U heeft ruimte om te onderhandelen. Om uw recht op een WW-uitkering te behouden dient de vaststellingsovereenkomst, naast de gewone voorwaarden voor een WW-uitkering, aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Het initiatief voor uw ontslag (en dus het opstellen van de vaststellingsovereenkomst) moet vanuit uw werkgever komen. Daarnaast mag er geen sprake zijn van ontslag op staande
voet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal. Ook mag u niet ziek zijn als u de vaststellingsovereenkomst tekent. Als laatste dient de opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen. Deze kunt u vinden in uw arbeidsovereenkomst of CAO.

Het is belangrijk om te weten dat u niet verplicht bent om mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst. Bent u voornemens om een vaststellingovereenkomst te gaan ondertekenen, laat deze dan altijd nakijken door een jurist zodat hij aan alle gestelde eisen voldoet. Wij kunnen u hierbij helpen! Neem gerust contact met ons op.

Deel dit artikel

Do you want to stay informed of relevant legal news?

Subscribe to our newsletter