[GTranslate]

Naturalisatie

cardmapr-nl-LVA3S6isNYQ-unsplash

Door middel van naturalisatie kun je als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Wanneer kom je hiervoor in aanmerking?

 1. Als u in Nederland woonachtig bent met een geldige verblijfsvergunning.
 2. Als u in Nederland woonachtig bent als burger van de Unie. Dit houdt in dat u de nationaliteit van een EU, EER land of van Zwitserland heeft.
 3. Als u in het buitenland woont of in het Caribische deel van Nederland. In dit geval gelden er andere regels waar ik in deze blogpost niet verder op in zal gaan. Mocht u hier meer informatie over willen ontvangen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voorwaarden Naturalisatie
De IND beoordeeld of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet. Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan dient te worden:

 1. U bent meerderjarig. Dit houdt in dat u 18 jaar of ouder bent.
 2. U kunt uw identiteit en huidige nationaliteit bewijzen met documenten. Hierbij kunnen uw paspoort en geboorteakte dienen als bewijs.
 3. U woont 5 jaar of langer onafgebroken in Nederland. In sommige gevallen is het ook mogelijk om naturalisatie aan te vragen als u hier korter woonachtig bent.
 4. U bent ingeburgerd. Dit houdt in dat u het inburgeringsexamen heeft gehaald of hiervan bent vrijgesteld.
 5. U vormt geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Dit houdt in dat u geen misdrijven heeft gepleegd of op een andere manier met justitie in aanraking bent gekomen.
 6. U moet afstand doen van uw huidige nationaliteit.
 7. Tot slot moet u een verklaring van verbondenheid afleggen tijdens de naturalisatieceremonie. Hiermee wordt verklaard dat u ervan op te hoogte bent dat de Nederlandse wetten ook voor u gelden.

Aanvraag bij de gemeente
U dient de aanvraag in bij de gemeente waar u woonachtig bent. Vervolgens zult u uitgenodigd worden voor een gesprek met een medewerker van de gemeente. Tijdens dit gesprek zullen de voorwaarden nogmaals met u besproken worden. Daarnaast zullen uw documenten gecontroleerd worden. Tot slot zult u samen met de medewerker het aanvraagformulier invullen. Dit is enkel mogelijk als u voldoet aan alle voorwaarden en beschikt over de juiste documenten. In het geval u documenten mist zal er opnieuw een afspraak gemaakt moeten worden, wanneer u wel in het bezit bent van alle benodigde documenten.

Wachten op de beslissing
De gemeente verstuurd uw aanvraag naar de IND waarna zij deze zullen beoordelen. U ontvangt per post een ontvangstbevestiging met hierin de beslistermijn van de IND. Bij naturalisatie betreft dit 12 maanden.

De beslissing
Als uw aanvraag wordt afgewezen kunt u hier binnen 6 weken bezwaar tegen maken. Is uw aanvraag wel goedgekeurd, dan zal de IND aan de koning vragen om u het Nederlanderschap te geven. Dit wordt vastgelegd in een koninklijk besluit die de koning ondertekend. Vervolgens dient u naar de naturalisatieceremonie te gaan. Pas als u deze heeft gehad bent u officieel Nederlander. Vanaf dit moment kunt u ook een Nederlands paspoort aanvragen. Tot slot moet u afstand doen van uw huidige nationaliteit. Indien u dit niet doet loopt u het risico om uw Nederlandse nationaliteit kwijtraken.

Mee-naturalisatie
Minderjarige kinderen kunnen niet zelfstandig een aanvraag indienen voor naturalisatie. Daarom kunt u bij uw eigen aanvraag ook naturalisatie voor uw kind aanvragen. Voorwaarden:

 • Uw kind is woonachtig in Nederland. Bij kinderen van 16 jaar en ouder is de regel dat die minimaal 3 jaar onafgebroken woonachtig moeten zijn in Nederland.
 • Uw kind is in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.
 • Kinderen van 12 jaar en ouder dienen mee te gaan naar de aanvraag bij de gemeente.
 • Kinderen van 16 jaar en ouder dienen tijdens de naturalisatieceremonie de verklaring van verbondenheid af te leggen.
 • In het geval maar 1 ouder een aanvraag doet, dient de andere ouder mee te gaan naar de gemeente om toestemming te geven.

Kosten Naturalisatie
Aan de aanvraag van naturalisatie zitten kosten verbonden. Deze kosten dient u te betalen tijdens uw afspraak bij de gemeente. Houdt hier dus rekening mee.

De kosten voor naturalisatieverzoek van 1 persoon bedragen € 945,-
De kosten voor naturalisatieverzoek samen met een partner bedragen € 1206,-
De kosten voor Mee-naturaliseren kind bedragen € 139,- per kind.*
*Deze prijzen dateren uit februari 2022

Deel dit artikel

Wilt u op de hoogte blijven van relevante juridische informatie?

Abonneer op onze nieuwsbrief