[GTranslate]

Ontslag op staande voet: wat nu?

claudia-wolff-owBcefxgrIE-unsplash

Ontslag op staande voet kan vervelende situaties met zich meebrengen. Als je bent ontslagen op staande voet houdt dit in dat je onmiddellijk niet meer mag werken en ook geen recht hebt op loon. Daarnaast kan dit effect hebben op verschillende soorten uitkeringen. Je hebt bijvoorbeeld geen recht op WW-uitkering als je op staande voet bent ontslagen. Mag je zomaar op staande voet worden ontslagen? Wat zijn de gevolgen van dit type ontslag? Hoe kan je protesteren hiertegen? In dit artikel legt Dependable je uit hoe het precies zit.

Wat is ontslag op staande voet?
Ontslag op staande voet houdt in dat het arbeidsovereenkomst tussen jou en je werkgever onmiddellijk wordt ontbonden. Dit houdt in dat je per direct niet meer mag werken en ook geen recht meer hebt op salaris. Vanwege de vergaande gevolgen van een ontslag op staande voet moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, namelijk:

  • Dringende reden.
  • Ontslag moet onverwijld worden meegedeeld na het voordoen van de
    dwingende reden.
  • Ook de dringende reden moet aan de werknemer worden meegedeeld.

Dringende reden
Ontslag op staande voet is alleen mogelijk als er sprake is van een dringende reden. Waar moet je aan denken? Bijvoorbeeld diefstal, geweld op de werkvloer,
werkweigering etc. Hier kan veel onder vallen. Het is aan de werkgever om hard te maken dat het gaat om een dringende reden. Ook schending van schriftelijke bedingen kan een dringende reden zijn om over te gaan tot ontslag op staande voet.

Ontslag moet onverwijld aan de werknemer worden medegedeeld na het ontstaan van de dringende reden.
Als de dringende reden nu plaatsvindt dan kan de werkgever niet weken na het incident overgaan tot ontslag op staande voet. Is het nodig dat de werkgever een
bepaald onderzoek start om erachter te komen dat er inderdaad sprake is van dringende reden, dan kan het ontslag op staande voet na het onderzoek alsnog
plaatsvinden.

Dringende reden moet aan de werknemer worden meegedeeld.
Een werknemer heeft recht om te weten wat de reden is van het ontslag. Alleen als je weet waarom je wordt ontslagen kan jij je hiertegen verweren. De reden van ontslag mag later niet door de werkgever worden aangepast of aangevuld.

Wat zijn de gevolgen van ontslag op staande voet?
Indien je terecht bent ontslagen op staande voet dan heb je geen recht meer op loon. Daarnaast heb je geen recht op een WW-uitkering omdat een van de vereisten voor een WW-uitkering is dat je schuldloos werkloos bent geworden. Ontslag op staande voet wordt niet gezien als schuldloos werkloos worden. Daarnaast kan het ook zijn dat je schadeplichtig bent. Denk bijvoorbeeld in het geval van overtreden van een concurrentiebeding. Als op het overtreden van het concurrentiebeding een boete staat dan bent u naast het ontslag ook nog schadeplichtig. Tenslotte heb je bij ontslag op staande voet ook geen recht op transitievergoeding. Wel zou je met de werkgever iets anders kunnen regelen.

Wat zijn jouw rechten en plichten bij ontslag op staande voet?
Het allerbelangrijkste is dat je niet akkoord hoeft te gaan met een ontslag op staande voet. Een werkgever kan van jou vragen om een schuldverklaring te tekenen. Onderteken niks als je het niet eens bent met het ontslag! Op die manier kan jij je altijd verweren tegen het ontslag. Hoe protesteer je tegen een ontslag op staande voet? Je kan je altijd verweren tegen een ontslag op staande voet. Ga voor jezelf ook na of de werkgever zich heeft gehouden aan de vereisten voor ontslag op staande voet. Mocht het niet zo zijn dan kan je dit ook aanvoeren. Daarnaast heb je twee maanden de tijd om een verzoekschrift bij de rechter in te dienen. Hierbij kun je het volgende vorderen:

  • Ontslag ongedaan maken (vernietiging)
  • Schadevergoeding

Indien achteraf blijkt dat je onterecht ontslagen bent, kan de rechter dit toewijzen. Daarnaast wordt bij een onterecht ontslag op staande voet jouw recht op WW-uitkering
hersteld. Daarnaast is het ook mogelijk om het ontslag zelf aan te vechten. Dit doe je door bezwaar te maken tegen het ontslag bij je werkgever. Dit zal niet altijd leiden tot de
gewenste resultaten. Kortom, een werkgever mag jou niet zomaar ontslaan op staande voet. Hiervoor is een dringende reden vereist. Zowel het ontslag als de dwingende reden moeten onverwijld aan jou worden vermeld. Bij ontslag op staande voet heb je geen recht op WW-uitkering. Vecht je het ontslag aan en blijkt achteraf dat er sprake was van onterecht ontslag dan wordt jouw recht op een WW-uitkering hersteld. Je kunt tegen het ontslag protesteren door binnen twee maanden na het ontslag een verzoekschrift in te dienen bij de rechter. Een van de juristen van Dependable kan je hierbij bijstaan. Daarnaast kan je bij je werkgever zelf bezwaar maken tegen het ontslag.

Deel dit artikel

Wilt u op de hoogte blijven van relevante juridische informatie?

Abonneer op onze nieuwsbrief