[GTranslate]

Particulier rechtsbijstand abonnement van Dependable

Sluit nu je abonnement voor maar €18,95 per maand

Je hebt altijd 14 dagen bedenktijd.

Strafrecht

Het strafrecht omvat de rechtsregels die bepalen wat strafbaar is, welke straffen op de overtreding van die bepaling staan en welke procedures daarbij horen. Het strafrecht maakt deel uit van het publiekrecht, dat de verhouding tussen burgers en de overheid regelt.

Het Wetboek van Strafrecht (Sr) draait om strafbare feiten. Er is sprake van een strafbaar feit mits een burger zich niet aan de regels van het strafrecht houdt. Dit wordt ook wel een delict genoemd.

Omtrent strafbare feiten wordt er onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen. Misdrijven zijn ernstige delicten die zwaarder gestraft kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan mishandeling of moord. Op misdrijven kan bovendien altijd een gevangenisstraf opgelegd worden. Overtredingen zijn lichte delicten met een lagere strafbedreiging namelijk het betalen van een geldboete of hechtenis. Hierbij kunt u denken aan lichte verkeersovertredingen of openbaar dronkenschap. Daarnaast is de poging tot het plegen van een misdrijf eveneens strafbaar.

In het Wetboek van Strafvordering (Sv) wordt er omschreven op welke wijze een verdachte opgespoord en vervolgd mag worden.

Er zijn regels vastgelegd wie over welke bevoegdheden, rechten en/of plichten beschikken in verschillende fases van een strafrechtelijke procedure. Tijdens een strafproces kan een verdachte te maken hebben met verschillende instanties namelijk de rechtbank, het gerechtshof en/of met de Hoge Raad. Deze instanties houden zich bezig met strafrechtelijke procedures.