[GTranslate]

Verschil Erkenning, Gezag en Voogdij

joice-kelly-38MGlMtsZyc-unsplash

Erkenning
Bij de geboorte van een kind is de moeder direct juridisch ouder. Bij de vader ligt dit anders hij is wel de biologische vader van het kind, maar niet direct vader volgens de wet. Hij is pas juridisch ouder na erkenning van het kind. Tenzij het kind wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dan zijn zij beide vanaf het begin juridisch ouder. De vader kan het kind voor de geboorte al erkennen. Maar dit kan ook tijdens de aangifte van de geboorte. Of op een later tijdstip na de geboorte van het kind. Ook een persoon die niet de biologische vader van het kind is, kan het kind erkennen. Er zijn hier wel voorwaarden aan verbonden:

  • De man moet ouder zijn dan 16 jaar.
  • De moeder of het kind (vanaf 12 jaar) moeten toestemming geven.
  • Erkenning is niet mogelijk bij bloedverwantschap met de moeder.
  • Erkenning is niet mogelijk als het kind al twee ouders heeft.

De rechten en plichten die erkenning met zich mee brengt:

  •  Tussen de ouders en het kind ontstaat een juridische band.
  • Er geldt een onderhoudsplicht van het kind tot 21 jaar.
  • Het kind en de ouders worden wettelijke erfgenamen.
  • Er kan gekozen worden welke achternaam het kind zal dragen.
  • Het kind krijgt de nationaliteit van de ouders.

Gezag
Moeders hebben vanaf het begin het gezag over hun kind. Vaders hebben dit enkel in het geval waarin het kind geboren wordt binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. In
alle andere gevallen moet de vader het gezag van een kind aanvragen. Maar dit kan alleen als hij het kind eerst heeft erkend. Gezag creëert wettelijke verplichtingen voor de gezaghebbende ouders. Denk hierbij aan het verzorgen en opvoeden van het kind en de kosten dragen die dit met zich meebrengt. Daarnaast ben je als ouder de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. U doet officiële handelingen namens uw kind, bijvoorbeeld het zetten van handtekeningen onder documenten. U bent ook verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind. Vanaf 14 jaar kan het kind zelf aansprakelijk gesteld worden voor zijn eigen gedragingen. Het gezag eindigt automatisch als het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Wel blijft de onderhoudsplicht voor de ouders gelden totdat het kind 21 jaar is.

Gezag door 1 ouder
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij een van de ouders wenst dat er geen gezamenlijk gezag meer is. Een verzoek hiertoe kan gedaan worden bij de rechter. Hij zal bekijken of dit noodzakelijk is voor het kind. Bij kinderen ouder dan 12 jaar wordt ook naar hun mening gevraagd.

Gezamenlijk gezag
Dit kan bij de rechter aangevraagd worden als een ouder en een ‘niet-ouder’ gezamenlijk het gezag willen over een kind. Er wordt hierbij gekeken of het kind nog een andere ouder heeft mocht dit niet zo zijn gelden er minder strengere regels. Voornamelijk wordt er bekeken of het kind een goede band heeft met de partner en of hij/zij kan opgroeien in een veilige omgeving. Als het kind ook nog een andere ouder heeft dan worden er twee eisen bijgevoegd. De ouder moet al minstens 3 jaar alleen gezag hebben en ze moet samen met de nieuwe partner al minstens een jaar voor het kind gezorgd hebben. Gezamenlijk gezag leidt tot dezelfde rechten en plichten zoals die er zijn bij ouderlijk gezag.

Voogdij
Bij voogdij ligt de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van een kind bij een ander persoon dan bij de ouders. Er wordt gekozen voor een voogd in gevallen waarin ouders zelf niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld bij het overlijden van de ouders of dat de ouders om een andere reden
niet meer voor hun kind kunnen zorgen. De ouders kunnen zelf een voogd aanwijzen, maar in de gevallen waarin dit niet gebeurt, doet de rechter het. Als voogd krijg je het gezag over het kind en daarmee dezelfde rechten en plichten die gezaghebbende ouders ook hebben. Maar de voogd is niet verplicht om het kind zelf op te voeden en te verzorgen. Dit kan hij/zij ook aan iemand anders overlaten en zelf alleen voorzien in financiële middelen. De voogdij eindigt wanneer het kind 18 jaar wordt.

Deel dit artikel

Wilt u op de hoogte blijven van relevante juridische informatie?

Abonneer op onze nieuwsbrief