[GTranslate]

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

markus-spiske-ms6N-gBtbCQ-unsplash

Veelal denkt men dat je alleen recht hebt op een WW-uitkering als je ontslagen bent. Dit is onterecht. In sommige gevallen heb je ook recht op een WW-uitkering als je gedeeltelijk werkloos bent geworden. In welke gevallen kun je aanspraak maken op een WW-uitkering? Waar moet je aan voldoen ten tijde van de aanvraag en hoe lang heb je recht op de WW-uitkering? Dependable legt je in dit artikel uit hoe het zit!

Je hebt recht op een WW-uitkering als je:

 • Bent verzekerd voor werkloosheid. In de meeste gevallen ben je verzekerd tegen
  werkloosheid als je als werknemer werkzaam bent én nog niet de pensioengerechtigde
  leeftijd hebt bereikt;
 • 5 of meer aan arbeidsuren per week verliest én geen recht heeft op verloning van de
  verloren uren. Ook dit wordt aangemerkt als werkloos zijn;
 •  Direct beschikbaar bent voor betaald werk;
 • Voldoet aan de wekeneis. Dit houdt in dat je minimaal 26 weken hebt gewerkt in de 36
  weken vóór je werkloos werd.
 • Er geen sprake is van een van de uitsluitingsgronden. De uitsluitingsgronden zijn o.a.:
  • Het hebben van een andere uitkering;
  • Wonen en-of verblijven buiten Nederland;
  • Een vreemdeling zijn.
  • Detentie of gedwongen opname in een psychiatrisch centrum
 • Niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als je op staande voet bent ontslagen
  of zelf ontslag neemt dan ben je door je eigen schuld werkloos volgens de wet. In dat geval heb je geen recht op een WW-uitkering.

Hoe hoog is de WW-uitkering?
De eerste twee maanden is de WW-uitkering gelijk aan 75% van het dagloon. Vanaf de derde maand bedraagt het maandloon 70% van het dagloon. Het dagloon bedraagt vanaf 1 januari 2021 maximaal €223,40 (inclusief vakantietoeslag). Indien je meer verdient dan het maximum dagloon ontvangt u over het meerdere geen WW-uitkering. Bovendien wordt er gekeken naar het zogenaamde SV-loon. Dit is het loon waarover de sociale premies worden betaald.

Voorbeeld:
Je wordt werkloos vanaf 1 juni 2021. In 2020 bedraagt je brutoloon €4.500 per maand. Je SV-loon bedraagt €4.540. Om het dagloon te berekenen gaan we uit van het SV-loon + 8% vakantietoeslag = €4.903,20 bruto. Jouw dagloon bedraagt dan €4.903,20: 21,75 (werkdagen per maand waar standaard van wordt uitgegaan) = €225, 43. Omdat dit meer is dan het maximum dagloon krijg je een WW-uitkering op basis van het maximum dagloon.

De eerste twee maanden bedraagt de WW-uitkering in dit geval 75% x 223,40 x 21, 75 = €3.644 bruto inclusief vakantietoeslag.

Hoe lang heb je recht op een WW-uitkering?
Voldoe je aan de wekeneis dan heb je recht op minimaal drie maanden WW-uitkering. Er is dus een basisverzekering van drie maanden. Daarnaast kan je recht hebben op een verlengde uitkering. Hier heb je recht op als je voldoet aan de wekeneis én de laatste vijf jaar voordat je werkloos werd minimaal vier kalenderjaar hebt gewerkt.

Hoelang de uitkering precies duurt is dus afhankelijk van je totale arbeidsverleden en het moment dat je werkloos bent geworden maar maximaal 24 maanden.
Kortom, indien je werkloos bent geworden en voldoet aan de overige voorwaarden dan heb je recht op een WW-uitkering. De hoogte van de uitkering is in de eerste twee maanden 75% van het dagloon en vanaf de derde maand is het 70% van het dagloon. Hoe lang je recht hebt op een WW-uitkering hangt volledig af van je totale arbeidsverleden.

Deel dit artikel

Wilt u op de hoogte blijven van relevante juridische informatie?

Abonneer op onze nieuwsbrief